ĐẢNG ỦY

-----oo0oo-----

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ảnh: Nguyễn Phong (http://longxuyen.angiang.gov.vn/)

 

         QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THOẠI NGỌC HẦU

Đảng bộ Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, ngay sau khi được thành lập (trước đây là Chi bộ V trực thuộc Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang), qua 29 năm, đã từng bước phát triển vững chắc.

Từ năm 1989 đến tháng 9-1993, với tên gọi Chi bộ V trực thuộc Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, chi bộ Đảng đầu tiên của nhà trường được thành lập. Tháng 9-1993, Chi bộ V là Chi bộ ghép 3 trường (THPT Thoại Ngọc Hầu, THPT Bán công Minh Đức, THPT Bổ túc văn hóa trực thuộc Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Đến tháng 10-1995, tách Đảng viên trường THPT Bổ túc văn hóa về Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh An Giang, lúc này chi bộ là chi bộ ghép hai trường (THPT Thoại Ngọc Hầu và THPT Bán công Minh Đức) trực thuộ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Tháng 9-1998, thành lập chi bộ cơ sở (ghép hai trường THPT Thoại Ngọc Hầu và THPT Bán công Minh Đức) trực thuộc Thị xã ủy Long Xuyên. Tháng 9-2000, sáp nhập Đảng viên trường THPT Bình Khánh trực thuộc Thành ủy Long Xuyên. Tháng 01-2002 tách chi bộ Thoại Ngọc Hầu thành hau chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Long Xuyên (Chi bộ cơ sở Thoại Ngọc Hầu và Chi bộ cơ sở Bình Khánh), đến tháng 12-2002, Chi bộ THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu được nâng lên thành Đảng bộ cơ sở với 30 Đảng viên trực thuộc Đảng bộ thành phố Long Xuyên. Hiện nay, Đảng bộ Trường có 3 Chi bộ trực thuộc gồm 66 Đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Đặng Thị Kim Phượng

Phó Bí thư Đảng ủy Đồng Thị Anh Thi

Bí thư Chi bộ 1 Lê Trung Liệt

Bí thư Chi bộ 2 Trịnh Hà Long

Bí thư Chi bộ 3 Đồng Thị Anh Thi