TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

----------oo0oo----------

 

  

TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

I. CẤU TRÚC:

   1. Tổ chức:

        - Tổng số giáo viên: 04 (Nữ: 02).

        - Đảng viên: 03.

        - Đoàn viên công đoàn: 04.

   2. Thành phần:

        1. Nguyễn Hữu So

        2. Lê Thuỳ Giang

        3. Nguyễn Kim Oanh  (Tổ trưởng)

        4. Huỳnh Hoàng Phúc

   3. Trình độ chuyên môn:

        - Cử nhân: 04.

        - Tin học: chứng chỉ A: 02.

        - Tốt nghiệp sơ cấp trung học Tiếng Trung: 01.

II. HOẠT ĐỘNG:

   Được thành lập năm 1989 là tổ Sử Địa – Giáo Dục Công Dân, đến năm 2002 là tổ Giáo dục công dân cho đến nay.

   1. Chuyên môn:

        Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông là những chuẩn kiến thức theo lĩnh vực học tập của từng khối lớp học, thể hiện sự gắn kết, tích hợp với các môn học khác nhằm góp phần giáo dục học sinh vừa có đạo đức, vừa có năng lực, vừa có hoạt động thực tiễn, có ý thức trách nhiệm với bản thân mình và với cộng đồng, giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tư duy sáng tạo, có phương hướng hành động phù hợp với những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, trong từng giai đoạn phát triển lịch sử của đất nước.

        Nhiệm vụ của bộ môn là góp phần đào tạo học sinh thành những công đân có đạo đức Cách mạng; sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp Luật, có ý thức trách nhiệm cao với đất nước, với cộng đồng xã hội theo phương châm: Ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

        - Thành viên hội đồng bộ môn: 01 phụ trách cụm Long Xuyên – Nguyễn Khuyến.

        - Sáng kiến kinh nghiệm: 03 giải (1A – 2B) cấp trường.

        - Đồ dùng dạy học: 01 giải B cấp trường.

        - Ứng dụng Công nghệ thông tin lần II: 01 giải B.

   2. Ngoại khóa:

        Trong giảng dạy, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quan điểm đổi mới của Đảng và chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp học sinh vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, tích hợp giáo dục về: kế hoạch hóa dân số, bảo vệ môi trường, có ý thức tự giác chấp hành pháp luật; phòng – chống các tệ nạn xã hội, không sử dụng chất kích thích và gây nghiện, thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông, …

        - Tham gia các cuộc thi tìm hiểu của ban ngành có liên quan và bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn đạt được kết quả:

          + 1999 – 2000: 01 giải I, 03 giải II.

          + 2000 – 2001: 05 giải III.

          + 2001 – 2002: 02 giải I, 05 giải II, 02 giải III.

          + 2003 đến nay:

            @ Thi báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh: Giải khuyến khích do Thành Uỷ tổ chức.

            @ Thi tìm hiểu Việt Nam – Hàn Quốc: Giải I.

            @ Thi tìm hiểu Quê hương và con người An Giang: Giải II.

            @ Thi Kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Giải I do Thành Đoàn Long Xuyên tổ chức.

III. THÀNH TÍCH: (TỪ 1997 – 1998 đến nay)

   1. Danh hiệu thi đua của tổ:

   - Năm 2003 đến nay: đạt Tập thể Lao động Tiên tiến.

   - Năm 2002 đến nay: đạt Tổ công đoàn vững mạnh.

   2. Danh hiệu thi đua các nhân:

   - Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: Lâm Thông Lợi.

   - Chiến sĩ thi đua cơ sở: Nguyễn Hữu So, Lê Thùy Giang.

   3. Khen thưởng:

        Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: 02

        Trong năm 2008 – 2009, tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; luôn cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin để kích thích tính tư duy, sáng tạo trong học tập của học sinh; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cùng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Góp phần giáo dục học sinh tự giác học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân tốt cho xã hội.

 

 

-----------------------------------------------------