TỔ LỊCH SỬ

----------oo0oo---------

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ LỊCH SỬ

 

 

  1. Tổ chức:

1.Tổng số giáo viên: 05 – Nữ: 04.

- Đoàn viên công Đoàn: 05.

2. Thành phần:

1. Tô Văn Biên (Tổ trưởng)

2. Nguyễn Thị Kiều Trinh

3. Phạm Thị Tuyết Nga

4. Nguyễn Trần Chung Thủy

5. Phan Thị Như Phụng

3. Trình độ ngoại ngữ:

- Chứng chỉ B: 02

- Chứng chỉ A: 0

4.Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ: 01

- Cử nhân: 04

II. Hoạt Động:

1. Chuyên Môn :

- Năng lực chuyên môn: Kiến thức vững vàng, có mở rộng, đi sâu, lập trường quan điểm vững vàng trong giảng dạy; Phương pháp vận dụng và tổ chức học sinh học tập tốt ; Thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức tiết dạy tốt, tiết chuyên đề, nhiệt tình và làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn .

- Tham gia Hội đồng bộ môn của Sở GD; các thầy Nguyễn Ngọc Dung, thầy Tô Văn Biên được Sở phân công là thành viên HDBM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

- Cộng tác viên thanh tra: Thầy Tô Văn Biên được Sở phân công CTV thanh tra , đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

+ Sáng kiến kinh nghiệm : có 9 (7 giải C cấp tỉnh , cấp trường 2 giải B ) .

+ Đồ dùngng dạy học : hàng nay tổ phát động tự làm đồ dùng dạy học , sưu tẩm tranh , ảnh , tư liệu , vẽ lược đồ , sơ đồ ...

- Giáo án điện tử : các thành viên đều có ý thức và chủ động soạn giảng điện tử , giảng dạy thường xuyên ở các phòng chức năng và phòng bộ môn , dạy giáo án điện tử ...)

2. Ngoại khóa:

- Tổ chức hoạt động tháng bộ môn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng (đố vui học tập, tổ chức hoạt cảnh, báo cáo chuyên đề, tổ chức tiết dạy tốt, sưu tầm tư liệu và hình ảnh lịch sử...)

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên phát động: thi tìm hiểu sách, Tuần lễ dân số, An toàn giao thông, tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Tìm hiểu quê hương và con người An Giang, Viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dung dạy học, tổ chức cho học sinh tham quan Di tích Lịch sử địa phương ở Ba Chúc, Tức Dụp... tổ tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển chung của nhà trường.

III. Thành tích: (Từ 2010 – 2016)

1. Tập thể Lao động tiên tiến: đạt 5 năm

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở:

- Thầy Tô Văn Biên đạt liên tục 6 năm liền.

- Cô Nguyễn Trần Chung Thủy đạt liên tục 2 năm.

- Cô Nguyễn Thị Kiều Trinh đạt 1 năm

3. Bằng khen của UBND tỉnh:

- Thầy Tô Văn Biên(2011-2012, 2013-2014)

- Nguyễn Trần Chung Thủy ( 2012-2013)

4. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Thầy Tô Văn Biên( 2012-2013, 2014-2015)

5. Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

- Thầy Tô Văn Biên( 2015-2016)

6. Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải:

- Cấp Tỉnh: 02 giải nhất, 10 giải nhì, 17 giải ba, 01 giải KK.

- Cấp quốc gia: 01 giải Ba, 01 giải KK.

- Olympíc 30/4 khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên: 02 HCV, 05 HCB, 08 HCĐ.

-----------------------------------------------------