TỔ SINH - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

----------oo0oo----------

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ SINH HỌC - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

 
 

I – CẤU TRÚC

            1. Tổng số giáo viên: 08

- Đảng viên: 04.

- Đoàn viên công đoàn: 08.

- Đoàn TNCSHCM: 03.

            2. Thành phần:

1- Võ Thị Mỹ Duyên (Tổ trưởng)

2- Nguyễn Thị Ánh Tuyết

3- Lê Thị Ngọc Hà

4- Trương Văn Phúc Giao

5- Võ Thị Kim Loan

6- Vũ Thị Ngọc Mai

7- Huỳnh Thị Ánh Hồng

8- Võ Thị Thùy Trang

            3. Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ: 03.

- Cử nhân: 05.

- Trình độ tin học: 08 chứng chỉ A.

- Trình độ ngoại ngữ: 04 chứng chỉ B, 1 chứng chỉ C.

II – CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.      Về chuyên môn:

-         Sống, làm việc và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và luôn thể hiện đúng chuẩn mực của nhà giáo.

-         Chuyên môn:

+ Giảng dạy môn Sinh, Công nghệ, Làm vườn.

+ Bồi dưỡng Học sinh giỏi các khối 10, 11, 12 và đạt thành tích mỗi năm.

+ Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm.

+ Tham gia hoạt động thường kì của Hội đồng bộ môn. Thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng bộ môn phân công.

+ Viết Sáng kiến kinh nghiệm và Làm đồ dùng dạy học phục vụ tốt cho giảng dạy và dự thi hằng năm.

+ Soạn giảng Bài điện tử nhằm tạo điều kiện cho học sinh có điều kiện lĩnh hội kiến thức ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các thành viên trong tổ.

+ Xây dựng chuyên đề: Đổi mới phương pháp giảng dạy có sử dụng tốt phương tiện dạy học, cập nhật phương tiện hiện đại được cung cấp vào giảng dạy các bài khó ở khối 10, 11, 12 hằng năm.

2.      Ngoại khóa:

 

- Báo cáo các chuyên đề bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tổ chức báo cáo chuyên môn trong Câu lạc bộ khoa học của trường.

- Tổ chức tháng bộ môn Sinh vào tháng 3 hằng năm tạo sân chơi và giúp học sinh củng cố kiến thức Sinh học.

- Tham gia “ Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin” trong giảng dạy do Sở GD – ĐT tổ chức lần 1, lần 2, đạt hai giải B và C trong lần 2.

III – THÀNH TÍCH:

1.      Khen thưởng cá nhân:

- Tổ:

Bằng khen của Bộ GD – ĐT cho tập thể năm 2004 – 2005.

- Cá nhân:

+ 04 Bằng khen của Bộ GD – ĐT ( Lê Thu Vân (2), Nguyễn Thị Bạch Tuyết (1), Võ Hồng Đào (1) ).

+ 01 Huân chương lao động hạng 3 ( Lê Thu Vân ).

      + 04 Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” ( Lê Thu Vân, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Võ Hồng Đào, Đỗ Thị Thu Hà ).

       + 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Lê Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Bạch Tuyết).

2.      Thành tích các năm học:

 

Năm học

Thành tích chung

Thành tích cá nhân GV

Thành tích tổ

2010- 2011

- 02 giải HSG cấp quốc gia giải khuyến khích

- 01 tiết dạy chuyên đề Sinh học bằng tiếng anh do C Duyên thực hiện

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: C Duyên

 

 

 

 

Tập thể lao động tiên tiến

 

 

 

2011- 2012

- Olympic 30/4: 2 huy chương (1 HC Bạc, 1 HC đồng, HS lớp 11) do C Đào, C Duyên bồi dưỡng.

- Cấp tỉnh: 15/15 giải ( trong đó: 4 Nhất, 10 Nhì, 1 Ba, có 4 HS lớp 11 thi vượt cấp) do C Đào, C Vân, C Duyên, C Tuyết bồi dưỡng.

- MTCT: 14/14 giải  (trong đó: 2 Nhất, 6 Nhì, 6 Ba, có 8 HS lớp 11 thi vượt cấp) do C Đào, C Vân, C Duyên, C Tuyết bồi dưỡng.

- THTN:  06/06 giải ( dự kiến 1 giải A, 5 giải B do HS khối 11 thi vượt cấp) do C Duyên, C Tuyết bồi dưỡng.

- 02 tiết dạy chuyên đề Sinh học bằng tiếng anh. C Duyên (2t), C Hà (2t)

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: C Duyên, T Giao C Hà

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh : C Duyên.

- SKKN đạt giải cấp Tỉnh: C Duyên

- Đồ dùng dạy học giải cấp Tỉnh : C Hà, C Tuyết, C Trang, C Hồng.

 

 

Tập thể lao động tiên tiến

2012- 2013

- Olympic 30/4: 4 huy chương (2 HC Bạc, 2 HC đồng, HS lớp 11,10) do C Duyên, C Tuyết bồi dưỡng

- Cấp tỉnh: 14/15 giải ( trong đó: 4 Nhất, 4 Nhì, 5 Ba, 1 KK có 4 HS lớp 11 thi vượt cấp) do C Duyên, C Tuyết, C Hà, T Giao bồi dưỡng.

 - MTCT: 10/14 giải  (trong đó: 3 Nhất, 3 Nhì, 4 KK, có 2 HS lớp 11 thi vượt cấp) do C Duyên, C Tuyết, C Hà, T Giao bồi dưỡng.

- THTN:  06/06 giải ( trong đó 5 giải Nhì, 1 Ba do HS khối 11 thi vượt cấp) do C Duyên , C Tuyết bồi dưỡng

- 05 tiết dạy chuyên đề Sinh học bằng tiếng anh. C Duyên (2t), C Hà (2t), T Giao (1t)

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: C Duyên, C Loan, C Tuyết,

- Bằng khen của UBND Tỉnh: C Duyên

- SKKN đạt giải cấp Tỉnh: C Duyên

 

 

Tập thể lao động xuất sắc

2013- 2014

- Olympic 30/4: 6 huy chương (01 HC vàng, 03 HC Bạc, 01 HC đồng, HS lớp 11,10) do C Duyên ; T Giao, C Hà bồi dưỡng.

- Cấp tỉnh: 09/15 giải (trong đó: 2 Nhì, 7 Ba, có 5 HS lớp 11 thi vượt cấp) do C Duyên, C Tuyết, C Hà, T Giao bồi dưỡng.

- MTCT: Sở GD không tổ chức

- THTN:  05/05 giải (trong đó 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba do HS khối 11 thi vượt cấp)  do T Giao, C Trang bồi dưỡng.

 

- 06 tiết dạy chuyên đề Sinh học bằng tiếng anh. C Duyên (2t), C Hà (1t), T Giao (1t), C Trang (1t), C Loan (1t)

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: C Duyên, C Tuyết, T Giao, C Trang.

- Bằng khen của UBND Tỉnh: C Tuyết

 

 

Tập thể lao động tiên tiến

2014- 2015

- Olympic 30/4: 4 huy chương ( 04 HC đồng: 03 HCĐ khối 11, 01 HCĐ của khối 10) do C Duyên, C Hà; C Tuyết, C Loan bồi dưỡng.

- Cấp tỉnh: đạt 12/18 giải (01 Nhất, 11 giải Ba) so với chỉ tiêu đề ra đầu năm học do C Duyên, C Tuyết, C Loan, C Hà bồi dưỡng.

- Dự thi cấp quốc gia: 01 HS (01 HS lớp 11S)  do C Duyên, C Tuyết, C Loan, C Hà bồi dưỡng.

- Đạt 01 giải hướng dẫn HS nghiên cứu  khoa học: đạt giải III (C Tuyết hướng dẫn, giải Ba).

 

- 08 tiết dạy chuyên đề Sinh học bằng tiếng anh. C Duyên (2t), C Hà (2t), T Giao (1t), C Loan (2t), C Mai (1t).

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: C Duyên, T Giao.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: C Tuyết

- Bằng khen của UBND Tỉnh: C Duyên, T Giao

 

 

Tập thể lao động tiên tiến

2015- 2016

- Olympic 30/4: 1 huy chương (01 HC bạc của khối 10) do T Giao bồi dưỡng

- Trại hè Phương Nam: 01 HC Vàng, 1 HC bạc, 1 HC đồng do C Tuyết, C Loan bồi dưỡng. 

- Cấp tỉnh: đạt  11/12 giải ( 02 Nhất, 03 Nhì, 06 giải Ba) so với chỉ tiêu đề ra đầu năm học do C Duyên, C Tuyết, C Loan, C Hà, T Giao, C Mai bồi dưỡng

- Dự thi cấp quốc gia: 03 HS (01 HS lớp 11S) do C Duyên, C Tuyết, C Loan, C Hà.

- Đạt 03 giải hướng dẫn HS nghiên cứu  khoa học: đạt giải III (T Giao hướng dẫn đạt giải I, C Loan hướng dẫn đạt giải II, C Mai hướng dẫn đạt giải Ba).

 

- 09 tiết dạy chuyên đề Sinh học bằng tiếng anh. C Duyên (2t), C Hà (2t), T Giao (1t), C Trang (1t), C Loan (2t), C Mai (1t).

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: C Duyên, T Giao, C Loan, C Mai, C Hà.

Đang đề nghị xét Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: C Duyên.

Tập thể lao động tiên tiến

Tập thể luôn đoàn kết, tương trợ nhau vượt khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong công tác học tập và giảng dạy, phát huy thành tích, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Ban Giám Hiệu, của PHHS đã giao phó!