TỔ TIN HỌC

 

----------oo0oo----------

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ TIN HỌC

 

 

 

 

I. CẤU TRÚC:

   1. Tổng số giáo viên: 08 (Nữ:03).

        - Đảng viên:01.

        - Đoàn viên công đoàn: 08.

        - Đoàn TNCS HCM: 01.

   2. Thành phần:

        1- Phan Thành Tâm (Tổ trưởng)

        2- Huỳnh Minh Bằng

        3- Trần Ngọc Phối

        4- Nguyễn Thị Thanh Nhạn

        5- Hà Kim Xuân

        6- Nguyễn Hoàng Trọng Lộc

        7- Huỳnh Chí Thành

        8- Bùi Thị Kim Tuyến

        9- Phan Thiện Huệ

   3. Trình độ chuyên môn:

        - Cử nhân: 04 (2 giáo viên đang học Cao học).

        - Thạc sĩ: 04

        - Ngoại ngữ (tiếng Anh): 03 chứng chỉ B2 châu Âu, 02 chứng chỉ C, 03 chứng chỉ B.

II. HOẠT ĐỘNG:

   1.Về chuyên môn:

        - HĐBM: tổ có một giáo viên là thành viên hoạt động của Sở.

        - SKKN & ĐDDH: nhiều SKKN & ĐDDH cấp trường.

        - Giáo án ĐT: thường xuyên sử dụng giáo án ĐT.

        - Phòng vi tính: phục vụ khá tốt cho các hoạt động của trường và các kỳ thi của tỉnh.

   2. Ngoại khóa:

        - Tổ chức nhiều hoạt động phong phú trong tháng bộ môn như phát động phong trào viết phần mềm, mở những lớp ngoại khóa cho giáo viên.

        - Tích cực tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức.

III. THÀNH TÍCH (từ 2010 đến 2016):   

 

* Năm học 2010 - 2011:

           - HSG QG (1 giải):

                     + Giải ba (Lê Yên Thanh)

           - HSG tỉnh (8 giải)

                    + 2 giải nhất

                    + 6 giải nhì

           - Tin học trẻ tỉnh (8 giải):

                    + 1 giải nhất

                    + 2 giải nhì

                    + 3 giải ba

                    + 1 giải khuyến khích

                    + 1 giải nhất phần mềm sáng tạo

           - Olympic 30/4: 

                    + 1 HCV (Lê Yên Thanh)

 

 

    * Năm học 2011 - 2012:

           - HSG QG (1 giải):

                     + Giải nhất thủ khoa (Lê Yên Thanh)

           - HSG tỉnh (12 giải)

                    + 2 giải nhất

                    + 4 giải nhì

                    + 6 giải ba

           - Tin học trẻ tỉnh (6 giải):

                    + 1 giải nhì

                    + 3 giải ba

                    + 1 giải khuyến khích

                    + 1 giải nhất phần mềm sáng tạo

           - Tin học trẻ quốc gia (1 giải):

                    + 1 giải nhì QG phần mềm sáng tạo

           - Olympic 30/4 (1 giải): 

                    + 1 HCB (Nguyễn Vĩnh Khang)

 

 

    * Năm học 2012 - 2013:

           - HSG tỉnh (10 giải)

                    + 2 giải nhất

                    + 8 giải nhì

           - Tin học trẻ tỉnh (6 giải):

                    + 1 giải nhất

                    + 1 giải ba

                    + 4 giải khuyến khích

           - Olympic 30/4 (1 giải): 

                    + 1 HCB (Trần Tiến Đạt)

                    + 2 HCĐ (La Tôn Huy, Phạm Huy Hoàng)

 

 

    * Năm học 2013 - 2014:

           - HSG tỉnh (15 giải)

                    + 9 giải nhất

                    + 3 giải nhì

                    + 3 giải ba

           - Tin học trẻ tỉnh (5 giải):

                    + 1 giải nhì

                    + 3 giải ba

                    + 1 giải nhất phần mềm sáng tạo

           - Olympic 30/4 (5 giải): 

                    + 2 HCB (La Tôn Huy, Trần Đức Thọ)

                    + 3 HCĐ (Phạm Huy Hoàng, Phạm Phú Quý, Phan Quốc Bảo)

 

 

    * Năm học 2014 - 2015:

           - HSG QG (1 giải):

                     + Giải khuyến khích (Trần Đức Thọ)

           - HSG tỉnh (7 giải)

                    + 4 giải nhất

                    + 3 giải nhì

           - Tin học trẻ tỉnh (6 giải):

                    + 1 giải nhất

                    + 1 giải nhì

                    + 3 giải ba

                    + 1 giải khuyến khích

           - Olympic 30/4 (4 giải): 

                    + 2 HCV (Trần Đức Thọ, Lưu Chí Tâm)

                    + 1 HCB (Nguyễn Đông Uy Long)

                    + 1 HCĐ (Lý Hồng Thiên Ân)

 

 

    * Năm học 2015 - 2016:

           - HSG QG (1 giải):

                     + Giải ba (Trần Đức Thọ)

           - HSG tỉnh (7 giải)

                    + 4 giải nhì

                    + 3 giải ba

           - Tin học trẻ tỉnh (6 giải):

                    + 1 giải nhất

                    + 1 giải nhì

                    + 2 giải ba

                    + 1 giải khuyến khích

                    + 1 giải nhất phần mềm sáng tạo

           - Tin học trẻ quốc gia (2 giải):

                    + 2 giải nhì (Lưu Chí Tâm, Nguyễn Thị Trúc Ly)

           - Olympic 30/4 (1 giải): 

                    + 1 HCB (Lưu Chí Tâm)

                    + 1 HCĐ (Võ Ngọc Khang)

           - Trại hè phương Nam (3 giải): 

                    + 3 HCĐ (Võ Ngọc Khang, Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thị Thu Hằng)

        Theo xu thế phát triển kinh tế của đất nước ngày càng hiện đại hóa, vai trò của tin học ngày càng được khẳng định hơn trong hoạt đông giáo dục của nhà trường nói chung và trường Chuyên nói riêng. Tiến đến xây dựng trường học điện tử, tổ Tin học sẽ phát huy hơn nữa vai trò của tổ trong việc hổ trợ công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường.

 

--------------------------------------