TỔ TOÁN HỌC

 -----------oo0oo----------

 

TỔ TRƯỞNG TỔ TOÁN HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tổ toán được tách ra từ tổ Toán-Tin từ năm 2002-2003 để thuận lợi trong công tác chuyên môn.

   Qua 10 năm hoạt động, tổ Toán đã phát triển về số lượng cả chất lượng.

I. CẤU TRÚC:

   1. Tổng số giáo viên: 11 (Nữ:05).

        - Đảng viên:02.

        - Đoàn viên công đoàn: 11.

        - Đoàn TNCS HCM: 05.

   2. Thành phần:

        1- Nguyễn Văn Bình (Tổ trưởng)

        2- Nguyễn Ngọc Như Trang (Tổ phó)

        3- Lê Văn Minh

        4- Lê Đào Nguơn

        5- Vũ Hoàng Yến

        6- Nguyễn Thị Ánh Nguyệt          

        7- Trần Phi Thoàn

        8- Nguyễn Thị Xuân Mai

        9- Phạm Hải Dương

        10- Võ Thế Vinh

        11- Phan Thanh Tuấn

       13- Nguyễn Thị Bích Phượng

       14- Nguyễn Thị Lắm

       15- Nguyễn Duy Khang

       16- Nguyễn Khương Duy

       17- Trương Quốc Hùng

       18- Trương Thị Mỹ Vân

       19- Lê Bình Phương

   3. Trình độ chuyên môn:

        - Cử nhân: Thạc sĩ: 03, cử nhân:8.

        - Tin học: 01 chứng chỉ B, 8 chứng chỉ A.

        - Ngoại ngữ (tiếng Anh): 03 bằng C, 02 bằng B, 02 bằng A.

II. HOẠT ĐỘNG:

   1.Về chuyên môn:

       - Kết quả giảng dạy bộ môn luôn đạt tỉ lệ cao.

       - Kết quả tốt nghiệp THPT luôn đạt kết quả tốt (từ 92% trở lên).

       - Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng dạy học đạt giải B,C cấp Tỉnh.

   2. Hoạt động:

         Tháng bộ môn Toán luôn luôn thay đổi nội dung phong phú, đặc sắc thu hút đông đảo học sinh tham gia như đố vui, hoạt cảnh, báo cáo phương pháp học tốt, kinh nghiệm học tập của học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia…

       - CLB khoa học: tổ chức cho học sinh tham gia giải bài cho CLB toán từng tháng, tổ chức ngoại khóa, ôn tập thi học kỳ cho học sinh các khối, ôn tập thi tốt nghiệp cho sinh khối 12, phụ đạo học sinh yếu kém.

       - Giáo án điện tử: hằng năm tổ tham gia ứng dụng công nghê thông tin trong giảng dạy, đầu tư nhiều cho sọan giảng giáo điện tử. Cụ thể mỗi năm tổ dạy từ 50 giáo án điện tử trở lên, soạn mới từ 25 giáo án điện tử mới.

       - Bồi dưỡng học sinh giỏi:Tổ đã phân công cho các giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp toàn quốc, HSG Olympic 30-4, HSG ĐBSCL, HSG máy tính bỏ túi. Kết quả đạt được: 1 giaỉ ba toàn quốc, 1 giải khuyến khích toàn quốc, 1 huy chương Vàng máy tính bỏ túi khu vực toàn quốc, nhiều giải nhất, nhì, ba khuyến khích HSG cấp tỉnh, Olympic 30-4, HSG ĐBSCL, HSG máy tính bỏ túi.

III. THÀNH TÍCH: (từ 1997-1998 đến nay).

1.      Tập thể: tổ đạt được danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc từ 1998 đến 2008.

2.      Cá nhân: <

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” : 02.

        - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân: 09

3.      Bồi dưỡng học sinh giỏi:

        - HSG cấp Quốc gia: 11 giải ( 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 2 giải KK).

        - HSG cấp Tỉnh: 173 giải (76 giải Nhất, 40 giải Nhì, 52 giải Ba, 5 KK).

        - HSG ĐBSCL: 16 HC (7 HC Bạc, 9 HC Đồng).

     - HSG Olympic 30-4: 24 HC (9 HC Bạc, 15 HC Đồng).

     - HSG máy tính bỏ túi: 70 giải (1 HC Vàng toàn quốc, 27 giải nhất, 14 giải nhì, 26 giải Ba, 5 KK).

    Trong đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tổ Toán nổ lực phấn đấu đầu tư đổi mới soạn giảng cho từng tiết học, đầu tư soạn giáo án điện tử cho từng tiết học, đầu tư soạn giáo án điện tử phục vụ cho dạy và học. Tổ Toán luôn luôn phấn đấu là tổ lao động tiên tiến xuất sắc để xứng tầm trường chuyên của tỉnh nhà.