DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊVỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSTTHọ và tênChức vụĐiện thoại Bà Đặng Thị Kim PhượngHiệu trưởng0913.177.366 Ông Phạm Hữu TâmPhó Hiệu ...