Kế hoạch Hội thảo, tập huấn hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022